Kategorie win morawskich
W Republice Czeskiej klasyfikacja win opiera się na tradycyjnym systemie w którym podstawą jest dojrzałość winogron ustalona na podstawie pomiaru zawartości cukru w moszczu i mierzona w stopniach normalizowanego moszczomierza; °NM - zawartość naturalnego cukru w kilogramach na 100 litrów moszczu.

Ostatnio zmieniane przepisy dopuszczają możliwość określania wina wg pochodzenia - z konkretnego, dokładnie wyznaczonego miejsca tzw. wino oryginalnej certyfikacji (VOC)
KATEGORIE WINA WG ZAWARTOŚCI CUKRU:
Stolni vino - wino stołowe, wyprodukowane z gron o zawartości cukru min. 11° wino może pochodzić z wingron wyprodukowanych w jakimkolwiek kraju UE, nie może być podana odmiana ani rocznik gron, a także region winiarski,

Zemske vino - wino ziemskie, regionalne, wyprodukowane w winnicy przeznaczonej do produkcji wina jakościowego w której nie przekroczono maksymalnego plonu z hektara, minimalna zawartość cukru wynosi 14°; na etykiecie można umieścić odmianę gron a także region winiarski,

Jakostni vino - wino jakościowe, gatunkowe lub markowe min. 15°NM, wino wyprodukowane w winnicy określonego rejonu o ustalonej i nieprzekroczonej wydajności z hektara, jakościowe wino gatunkowe - produkuje się z najwyżej 3 odmian, jakościowe wino markowe - produkuje się z różnych mieszanek gron, miazgi, moszczu lub win wg receptury niezmiennej danej winnicy, na etykietach oprócz nazwy regionu, podaje się odmiane gron, subregion winiarski, miejscowość a także nazwę winnicy.

Jakostni vina z privlastkem - wina jakościowe z oznaczeniem - winogrona pochodzą z jednego podregionu winiarskiego, w winach tych nie wolno podwyższać zawartości cukru w moszczu,

vino kabinetni - wino gabinetowe o zawartości cukru najmniej 19°NM

pozdni sber - późny zbiór - wino o zaw.cukru 21 °NM, winogrona były zbierane jak najpóźniej, ekstraktywne najczęściej wytrawne lub półwytrawne,

vyber z hroznu - wybór winogron zaw. cukru przynajmniej 24°NM, pełne i ekstraktywne wina o wyższym stężeniu alkoholu a czasami wyższej zawartości cukru osadowego,

vyber z bobuli - wybór gron, które bardzo długo dojrzewały w winnicy, najcżęściej wina te są pełne i ekstraktywne, półsłodkie lub słodkie o zaw. cukru najmniej 27°NM,

vyber z cibeb - wino z gron przejrzałych lub dotkniętych pleśnią Botrytis cinerea, gdzie zaw. cukru ma przynajmniej 32° NM,

slamove vino - wino słomowe wyrabia się z winogron które przez okres min. 3 miesięcy po zbiorze dosuszały się na słomie lub sitowiu zawieszonym w dobrze wietrzonym pomieszczeniu, zaw. cukru min. 27°NM,

ledove vino - wino lodowe (Eiswein) - wino wyprodukowane ze zmarzniętych gron, zbieranych po pierwszych przymrozkach w temperaturze co najmniej – 7 °C, zawartość cukru ma co najmniej 27°NM

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU
Czerwone Różowe Białe 2011 | Strona Główna | O nas | Nasze Wina | Wina na Morawach | Galeria | Importer | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone. Na stronie zostały wykorzystane zdjęcia pochodzące z serwisu www.wineofczechrepublic.cz
Przeglądając tą strone potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat.
designed by